Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104
Piëzoresistieve druksensor

Piëzoresistieve druksensor

Keramische piëzoresistieve druksensoren zijn geavanceerde apparaten die worden gebruikt om de druk in verschillende omgevingen te meten. Deze sensoren maken gebruik van de piëzoresistieve eigenschappen van keramiek om drukvariaties te detecteren, waardoor een robuuste en nauwkeurige oplossing wordt geboden voor veel industriële en commerciële toepassingen.

Hoe piëzoresistieve keramische druksensoren werken

Werkingsprincipe

Piëzoresistieve keramische druksensoren werken volgens het principe van variatie van de elektrische weerstand als reactie op mechanische spanning. Een typische sensor bestaat uit een keramisch membraan met geïntegreerde piëzoresistieve rekstrookjes. Wanneer er druk op het membraan wordt uitgeoefend, vervormt het, waardoor de weerstand van de rekstrookjes verandert. Deze verandering in weerstand is evenredig met de uitgeoefende druk en wordt omgezet in een meetbaar elektrisch signaal.

Voordelen van keramiek

Keramiek is een ideaal materiaal voor druksensoren vanwege de uitzonderlijke eigenschappen:

 • Corrosieweerstand : Keramische sensoren zijn goed bestand tegen corrosieve omgevingen, waardoor ze ideaal zijn voor industriële toepassingen.
 • Stabiliteit bij hoge temperatuur : Keramiek is bestand tegen hoge temperaturen zonder dat de eigenschappen ervan veranderen, waardoor nauwkeurige metingen worden gegarandeerd, zelfs onder extreme omstandigheden.
 • Duurzaamheid en betrouwbaarheid : De robuustheid van het keramiek garandeert een lange levensduur van de sensor, inclusief onderhoudseisen en bijbehorende kosten.

Toepassingen van piëzoresistieve keramische druksensoren

Keramische piëzoresistieve druksensoren worden dankzij hun gunstige eigenschappen op verschillende gebieden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden van toepassingen:

 • Olie en gas industrie : Deze sensoren worden gebruikt om de druk in pijpleidingen en tanks te bewaken en dragen bij aan een veilige en efficiënte bedrijfsvoering.
 • Water behandeling : Ze worden gebruikt om de druk in waterbehandelingssystemen te controleren en zorgen voor een optimaal beheer van de watervoorraden.
 • Auto-industrie : In voertuigen meten deze sensoren de vloeistofdruk en dragen zo bij aan de prestaties en veiligheid.
 • Voedsel- en farmaceutische industrie : Dankzij hun corrosiebestendigheid en reinigingsgemak zijn ze relevant voor omgevingen waar hygiëne voorop staat.

Voordelen van piëzoresistieve keramische druksensoren

Piëzoresistieve keramische druksensoren hebben verschillende voordelen die ze onderscheiden van andere soorten druksensoren:

 • Hoge nauwkeurigheid : Piëzoresistieve technologie maakt zeer nauwkeurige metingen mogelijk, essentieel voor kritische toepassingen.
 • Betrouwbaarheid op lange termijn : Hun robuuste keramische constructie zorgt voor stabiele prestaties gedurende lange perioden.
 • Groot meetbereik : Deze sensoren kunnen zeer lage tot zeer hoge drukken meten, wat een grote gebruiksflexibiliteit biedt.
 • Elektromagnetische interferentie (EMI) Immuniteit : Het keramiek- en sensorontwerp minimaliseren interferentie en zorgen voor betrouwbare metingen, zelfs in omgevingen met elektrische ruis.

Selectie en installatie van piëzoresistieve keramische druksensoren

Selectiecriteria

Bij het kiezen van een piëzoresistieve keramische druksensor moeten verschillende factoren in overweging worden genomen:

 • Drukgebied : Zorg ervoor dat de gekozen sensor de druk kan meten die specifiek is voor uw toepassing.
 • Mediacompatibiliteit : Controleer of de sensor compatibel is met de vloeistoffen of gassen die u wilt meten.
 • Milieu omstandigheden : Houd rekening met de temperatuur, vochtigheid en mogelijke aanwezigheid van bijtende stoffen in de gebruiksomgeving.
 • Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid : Selecteer een sensor waarvan de nauwkeurigheids- en herhaalbaarheidsspecificaties aan uw eisen voldoen.

Installatie

Om optimale prestaties te garanderen, is de juiste installatie van sensoren cruciaal. Hier zijn een paar tips:

 • positionering : Installeer de sensor op een locatie waar deze de druk kan meten zonder obstructie of interferentie.
 • Bevestiging : Gebruik geschikte beugels om de sensor veilig te monteren, zodat trillingen of bewegingen worden voorkomen die de metingen kunnen beïnvloeden.
 • afdichting : Zorg ervoor dat de aansluitingen goed vastzitten om lekken en meetfouten te voorkomen.
 • Ijking : Voer een initiële kalibratie uit na installatie en periodiek om de meetnauwkeurigheid te behouden.

Conclusie

Keramische piëzoresistieve druksensoren zijn onmisbare hulpmiddelen voor veel industrieën. Hun nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en weerstand tegen zware omstandigheden maken ze tot een voorkeurskeuze voor drukmeettoepassingen. Door te begrijpen hoe ze werken en de juiste sensor voor uw specifieke behoeften te selecteren, kunt u nauwkeurige en betrouwbare metingen garanderen, wat bijdraagt ​​aan de efficiëntie en veiligheid van uw activiteiten.

Voor meer informatie over piëzoresistieve keramische druksensoren kunt u contact opnemen met gespecialiseerde fabrikanten en de beschikbare opties verkennen om aan uw technische vereisten te voldoen.

Wat is deze sensor?

Een keramische piëzoresistieve druksensor is een apparaat dat de druk meet met behulp van de piëzoresistieve eigenschappen van keramiek. Het keramische membraan met geïntegreerde rekstrookjes verandert de weerstand als reactie op mechanische belasting, waardoor druk kan worden gemeten.

Hoe nauwkeurig is de sensor?

De nauwkeurigheid van keramische piëzoresistieve druksensoren is doorgaans erg hoog, vaak in het bereik van ±0,1% tot ±0,5% van de volledige schaal, waardoor ze onderscheidend zijn voor toepassingen waarbij hoge nauwkeurigheid essentieel is.

Wat zijn de voordelen van de sensor?

De voordelen van piëzoresistieve keramische druksensoren zijn onder meer:

 • Hoge precisie
 • Betrouwbaarheid op lange termijn
 • Weerstand à la corrosie
 • Stabiliteit bij hoge temperaturen
 • duurzaamheid
 • Groot meetbereik
 • Elektromagnetische interferentie (EMI) immuniteit

Hoe werkt de sensor?

Piëzoresistieve keramische druksensoren werken door het meten van de verandering in weerstand die wordt veroorzaakt door de vervorming van het keramische membraan onder druk. Deze weerstandsvariatie wordt omgezet in een elektrisch signaal dat evenredig is met de uitgeoefende druk.

Hoe een sensor aansluiten?

Een piëzoresistieve keramische druksensor aansluiten:

 1. Positie de sensor op een geschikte plaats.
 2. repareren de sensor stevig vast om trillingen of beweging te voorkomen.
 3. Zorg voor de afdichting aansluitingen om lekken te voorkomen.
 4. Sluit de elektrische aansluitingen aan volgens de instructies van de fabrikant.
 5. Ijken de sensor aanvankelijk en periodiek om de nauwkeurigheid te behouden.
 6. test goede werking door metingen te vergelijken met bekende referentiewaarden.