ATEX vochtigheidssensor

ATEX-gecertificeerde sensoren zijn speciaal ontworpen voor potentieel explosieve atmosferen.


De Europese richtlijn 94/9 / EG bevat een reeks technische en wettelijke vereisten voor beschermende uitrusting en systemen die bedoeld zijn voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen veroorzaakt door brandbare gassen, dampen, nevels of stof:

Ontwerp en constructie vanuit het oogpunt van geïntegreerde explosieveiligheid

Analyse van mogelijke storingen (risicobeoordeling)

Condities van de omgeving (zonering)

Bijzondere voorwaarden voor controle en onderhoud (kwalificatie van het betrokken personeel)

Markering (identificatie, informatie)