Sensoren voor temperatuur, relatieve vochtigheid, druk en vluchtige organische componenten