Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

A. Inleiding

De privacy van onze websitebezoekers is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid beschrijft wat we doen met uw persoonlijke gegevens.

Door bij uw eerste bezoek aan onze website in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid, kunnen wij cookies gebruiken telkens wanneer u onze site bezoekt.

B. Verzameling van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

Informatie over uw computer, inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, en besturingssysteem;

Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief de verwijzende bron, de duur van uw bezoek, paginaweergaven en navigatiepaden op de website;

Informatie zoals uw e-mailadres, die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de site;

Informatie die u invoert wanneer u een profiel op onze website aanmaakt, zoals uw naam, geslacht, geboortedatum.

Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en / of nieuwsbrieven;

Informatie die u invoert wanneer u gebruik maakt van de diensten van onze website;

Informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze site, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;

Informatie met betrekking tot de aankopen die u doet, de diensten die u gebruikt of de transacties die u uitvoert op onze site, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens;

Informatie in alle communicatie die u ons per e-mail of op onze website stuurt, inclusief hun inhoud en metagegevens;

Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons vrijgeeft, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen om die persoonlijke informatie openbaar te maken en te verwerken onder de voorwaarden van dit beleid.

C. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, wordt gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

Om onze website en ons bedrijf te beheren;

Personaliseer onze website voor u;

Sta uw gebruik toe van de diensten die op onze website worden aangeboden;

U de goederen sturen die op onze site zijn gekocht;

Om u de diensten aan te bieden die op onze site zijn gekocht;

U afschriften, facturen en betalingsherinneringen sturen en uw betalingen innen;

U niet-marketing commerciële communicatie sturen;

U e-mailmeldingen sturen die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd;

U onze nieuwsbrief per e-mail sturen, als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment laten weten dat u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen);

Het sturen van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf waarvan wij denken dat het voor u interessant kan zijn, in de vorm van een publicatie, of als u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons te allen tijde laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);

Het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (zonder dat deze derden met deze informatie een individuele gebruiker kunnen identificeren);

Verwerken van verzoeken en klachten met betrekking tot uw website die zijn ingediend door of betrekking hebben op u;

De veiligheid van onze website handhaven en fraude voorkomen;

Controleer de naleving van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website (inclusief het bewaken van privéberichten die via de privéberichtenservice van onze website worden verzonden); en

Andere gebruiken.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om het plaatsen van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, of die van andere derden.

D. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan al onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of aannemers voor zover redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

Voor zover we hier wettelijk toe verplicht zijn;

In het kader van lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;

Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en kredietrisicovermindering);

Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa in ons bezit dat we willen (of overwegen) te verkopen; en

Aan elke persoon waarvan we redelijkerwijs denken dat hij een integraal onderdeel is van een rechtbank of andere autoriteit die jurisdictie heeft over de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie, indien, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of dergelijke autoriteit waarschijnlijk zou vragen om de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie .

Tenzij anders bepaald in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden.

E. Internationale gegevensoverdrachten

De informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen naar elk land waarin we actief zijn, zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

De informatie die we verzamelen, kan worden overgedragen naar de volgende landen, die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan die van kracht in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze sectie E.

F. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Dit deel F beschrijft ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, bedoeld om ons te helpen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie die we voor welk doel dan ook verwerken, wordt niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of voor die doeleinden.

Onverminderd artikel F-2, zullen we in het algemeen persoonsgegevens uit deze categorieën verwijderen op de hieronder aangegeven datum en tijd:

Dit soort persoonsgegevens wordt 01 / 07-10u verwijderd; en 01 / 01-10u.

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie F, zullen we documenten (inclusief elektronische documenten) met persoonlijke gegevens bewaren:

Voor zover we hier wettelijk toe verplicht zijn;

Als we denken dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of potentiële juridische procedure; en

Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).

G. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

We slaan alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt op beveiligde servers op (beveiligd met een wachtwoord en firewall).

Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden gedaan, worden beschermd door coderingstechnologieën.

U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van uw gegevens die via internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich op onze website identificeert).

H. Amendementen

We kunnen dit beleid af en toe bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die in dit beleid zijn aangebracht. We kunnen u per e-mail of via de privéberichtenservice op onze website op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

I. Uw rechten

U kunt ons vragen om u alle persoonlijke informatie die we over u hebben te verstrekken; de overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

De betaling van kosten 19.90 €; en

De presentatie van voldoende bewijs van uw identiteit (voor deze doeleinden accepteren we over het algemeen een fotokopie van uw paspoort, gecertificeerd door een notaris, plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres).

We kunnen de persoonlijke informatie die u aanvraagt, achterhouden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

In de praktijk geeft u ons uitdrukkelijk en van tevoren uw toestemming om uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, of geeft u u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

J. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie daarover. We hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of -praktijken.

K. Update-informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

L. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, teruggestuurd naar de server. Cookies kunnen "persistent" of "sessie" zijn: een permanente cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd vóór deze vervaldatum; Wat een sessiecookie betreft, deze vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt gesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen informatie die een gebruiker persoonlijk kan identificeren, maar de persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan informatie die is opgeslagen in cookies en is verkregen door cookies. We gebruiken geen sessiecookies en permanente cookies op onze website.

De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder beschreven:

We gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / gebruikers te volgen terwijl ze op de website navigeren / het gebruik van een winkelwagentje op de website activeren / het gebruik van een website verbeteren / websitegebruik analyseren / de website beheren / fraude voorkomen en de veiligheid van de website verbeteren / de website voor elke gebruiker personaliseren / gerichte advertenties sturen die voor bepaalde gebruikers interessant kunnen zijn;

In de meeste browsers kunt u cookies weigeren of accepteren. Bijvoorbeeld:

met Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren door de vervangende cookiebeheerparameters te gebruiken die beschikbaar zijn door te klikken op "Extra", "Internetopties", "Vertrouwelijkheid" en vervolgens op "Geavanceerd";

met Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op "Extra", "Opties", "Vertrouwelijkheid" en vervolgens "Gebruik gepersonaliseerde instellingen voor geschiedenis" te selecteren in het vervolgkeuzemenu en door "Accepteer cookies" uit te schakelen. cookies van sites ”; en

met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door het menu "Personaliseren en beheren" te openen en vervolgens te klikken op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Instellingen voor inhoud" en vervolgens "Voorkomen dat sites worden geopend" te selecteren. gegevens definiëren ”In de koptekst“ Cookies ”.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op het gebruik van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

U kunt cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen. Voorbeeld:

met Internet Explorer (versie 10) moet u het cookiebestand handmatig verwijderen.

met Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door op "Extra", "Opties" en "Privacy" te klikken, vervolgens "Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken" te selecteren en vervolgens op "Cookies weergeven" te klikken en vervolgens op "Alle cookies verwijderen" ; en

met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu "Personaliseren en beheren" te gaan en vervolgens op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Browsegegevens verwijderen" te klikken en vervolgens op "Cookies en gegevens van modules van andere sites verwijderen" ”Voordat u op“ Browsegegevens verwijderen ”klikt.

Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op het gebruik van veel websites.