Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

Algemene verkoopvoorwaarden van GUILCOR SAS

Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de contractuele relaties tussen GUILCOR SAS met een kapitaal van 100.000 € geregistreerd bij de RCS van COUTANCES 341 onder het nummer 972 met maatschappelijke zetel te Sartilly (669) Route de Carolles en zijn klanten. Deze algemene voorwaarden worden systematisch onder de aandacht van elke koper gebracht om hem in staat te stellen een bestelling te plaatsen. Het feit dat een gebruiker het bestelformulier invult, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die de enige zijn die van toepassing zijn op het aldus gesloten contract.

Artikel 1 - Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden - Bestelling

1.1 Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden ("AV") zijn van toepassing op elke bestelling van standaardproducten ("Product") door een klant (de "Klant") bij het bedrijf GUILCOR (hierna "GUILCOR" genoemd) of op de GUILCOR.COM-website (hierna de "Site" genoemd). Elke bestelling die op de GUILCOR-site wordt geplaatst, is onderworpen aan de AV in hun versie die van kracht is op de dag van de bestelling.

1.2 Bestelling

De klant erkent voordat de bestelling op de hoogte was van de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel L.111-1 van de consumentencode, en in het bijzonder van de essentiële kenmerken van de producten en hun prijs.

Bij de bestelling geeft de klant onder zijn verantwoordelijkheid de exacte, precieze en volledige informatie op die nodig is, met name met betrekking tot het afleveradres van de producten en / of het factuuradres. In het geval van een fout kan GUILCOR op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden.

De validatie van de Bestelling door de Klant formaliseert definitief en definitief het sluiten van een koopovereenkomst met GUILCOR, onder voorbehoud van de uitoefening van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 5 van de AV.

De klant ontvangt vervolgens per e-mail een besteloverzicht met het bestelnummer, een levertijd of beschikbaarheid in de winkel en een betalingsbevestiging

Aanbevelingen vóór validatie van de bestelling:

Vóór elke bestelling wordt de klant geadviseerd om naar de winkel te gaan om ervoor te zorgen dat het product aan hun verwachtingen voldoet.

Voor een specifiek gebruik en in het bijzonder voor gebruik in een ERP (Establishment Receiving the Public) moet de Klant vooraf informeren naar de specifieke eisen die eventueel door de regelgeving worden gesteld.

Wanneer de klant werkzaamheden met de producten uitvoert, is het aan hem om stroomopwaarts uit te voeren.Het is aan de klant om de conformiteit van het product te controleren in geval van export of gebruik van het product buiten het vasteland van Frankrijk, de producten zijn bedoeld voor gebruik in gematigde klimaatzones.

1.3 onbeschikbaarheid van producten

Al onze producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In het geval dat het product niet beschikbaar is na het plaatsen van uw bestelling, zullen we u zo snel mogelijk informeren.

U heeft dan de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren of deze te wijzigen bij onze klantenservice via e-mail contact@guilcor.com. Deze e-mail is beschermd tegen spambots, uw browser moet Javascript accepteren om het te zien Het kan zijn dat GUILCOR een niet-beschikbaar item moet vervangen door een ander met vergelijkbare kenmerken en van dezelfde of hogere kwaliteit voor dezelfde prijs.

1.4 Validatie van uw bestelling

De validatie van de bestelling is van kracht zodra GUILCOR onze ontvangstbevestiging heeft gepubliceerd en meegedeeld aan de koper, die deze algemene verkoopvoorwaarden eerder heeft gelezen.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil is over betaling of levering van een eerdere bestelling.

Artikel 2 - Producten

De essentiële kenmerken van de producten worden aangegeven op de GUILCOR-site.

Om beter te voldoen aan de behoeften van de klant, kan het productaanbod op elk moment op de site worden gewijzigd.

Vóór het gebruik of de installatie is het aan de klant om de etikettering van het product, de technische fiches, de aanbevelingen voor installatie en elke vermelding op het product of de verpakking te lezen.

Artikel 3 - Prix

De verkoopprijzen van de producten zijn de prijzen die op de site verschijnen op het moment van de bestelling.

Elke prijswijziging door GUILCOR na de bestelling heeft hierop geen invloed.

De prijzen van de producten op de GUILCOR.COM-site zijn inclusief alle belastingen (TTC) tegen het huidige btw-tarief.

In het geval van een typografische fout in de prijs van een product, of van een duidelijk onjuiste of belachelijke prijs, zal GUILCOR de betrokken klanten op de hoogte stellen van deze fout en kan hij de bestelling van het product of de producten annuleren.

Deze prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze bezorgkosten worden aan de klant meegedeeld voordat de klant zijn bestelling valideert en verschijnen op het overzicht van de bestelling dat per e-mail en op de factuur is ontvangen.

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

Betaling van het volledige bedrag van de bestelling is vereist op het moment van validatie van de bestelling. Betaling van de Producten geschiedt contant zonder korting.

Bestellingen zijn betaalbaar met een bankkaart.

De factuur voor de producten wordt bij levering aan de klant meegedeeld.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

5.1 wachttijd

In het geval van een bestelling die door een consument op de site wordt geplaatst, heeft de klant, overeenkomstig artikel L 221-18 van de consumentenwet, een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de Producten bij levering.

Buiten deze periode kan de bestelling om deze reden niet door de klant worden geannuleerd.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend indien de Producten, na levering, onlosmakelijk met andere producten zijn geïntegreerd en / of gefixeerd.

5.2 Procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht

De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen via het Orderannuleringsformulier dat op de Site verschijnt of door contact op te nemen met de GUILCOR-klantenservice (hierna "Klantenservice" genoemd).

U kunt contact opnemen met de GUILCOR-klantenservice:

• Telefonisch op 0233611670

• via het adres contact@guilcor.com

• Per post naar het volgende adres: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

5.3 Retourprocedures voor producten

Binnen een maximumperiode van veertien (14) dagen vanaf de mededeling aan GUILCOR van zijn beslissing om in te trekken, moet de klant contact opnemen met de klantenservice om overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor het opnieuw verzenden of retourneren van de producten.

De producten moeten worden teruggestuurd in hun perfecte originele staat, vergezeld van alle mogelijke accessoires, instructies voor gebruik en documentatie.

De klant retourneert het product op zijn kosten naar een winkel.

Na controle van de staat van het Product, zal GUILCOR de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat door deze laatste wordt gebruikt.

5.4 Terugbetaling

Voor producten op voorraad:

Onder voorbehoud van naleving van de bovenstaande voorwaarden verbindt GUILCOR zich ertoe om de klant, de prijs van de geretourneerde producten en de kosten van de eerste levering binnen veertien (14) dagen na de datum van herstel van de Producten door GUILCOR of vanaf de verzending door de klant van het bewijs van verzending van de omgeleide producten, de gekozen datum is die van de eerste van deze feiten.

Voor aangepaste of productieproducten:

Aangezien het product een speciale fabricage voor de klant is, kan er geen terugbetaling worden aangevraagd.

Artikel 6: levering

Voor elke bestelling kan de klant kiezen tussen bezorging op het door hem aangegeven adres.

Leveringskosten:

Deze kosten staan ​​vermeld op het GUILCOR-bestelformulier.

Tijd om te bezorgen :

Voor Frankrijk is de levertijd 72 uur voor producten op voorraad en 5 weken voor producten in productie.

Tenzij de betalingstermijn is toegekend, is levering afhankelijk van betaling van het saldo van de bestelling. GUILCOR zal de Klant via elk communicatiemiddel informeren over een eventuele vertraging in de levering.

In het geval dat GUILCOR de aangekondigde levertijd met meer dan 15 dagen overschrijdt, kan de klant de overeenkomst beëindigen onder de voorwaarden van artikel L.216-2 van de consumentencode.

Leveringsvoorwaarden:

GUILCOR behoudt zich het recht voor om de klant de kosten te laten dragen die verband houden met het retourneren van het product als gevolg van foutieve informatie die door de klant is verstrekt.

Bij levering van de producten moet de klant het door de vervoerder gepresenteerde leveringsformulier ondertekenen. De klant moet de staat van de producten controleren. In het geval van een zichtbare afwijking (beschadigde verpakking, ontbrekende, beschadigde of gebroken producten) die tijdens de levering wordt opgemerkt, moet de klant:

• een nauwkeurige beschrijving van de staat van de producten op de leveringsbon (voorbeelden: “mist 1 product op 2 besteld).

• de vervoerder eventuele reserveringen mede laten ondertekenen.

• binnen 3 dagen na levering de klantenservice van GUILCOR op de hoogte stellen van deze niet-naleving per e-mail naar het volgende adres contact@guilcor.com, met vermelding van hun naam, voornaam en adres, evenals het ordernummer.

GUILCOR zal de klant zijn instemming of weigering over het verzoek om de producten zo snel mogelijk te retourneren, meedelen. Retourkosten zijn in dit geval de verantwoordelijkheid van GUILCOR.

Bij gebrek aan specifieke reserveringen zal de levering worden beschouwd in overeenstemming met de bestelling.

Artikel 7 - Overgang van risico's

De Klant neemt de Producten bij aflevering in bezit.

Het risico van verlies, diefstal of verslechtering van de producten, evenals de schade die door de producten wordt veroorzaakt, gaat over op de klant vanaf de levering of intrekking van de producten in de winkel.

Artikel 8 - Juridische garanties

De Producten zijn gegarandeerd, op vertoon van de factuur, in het kader enerzijds van de wettelijke bepalingen.

GUILCOR is aansprakelijk voor defecten in overeenstemming met de goederen met de bestelling onder de voorwaarden van artikelen L. 217-4 en volgende van het consumentenwetboek en verborgen gebreken van het verkochte ding onder de voorwaarden voorzien in artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

Conformiteitsgarantie:

De klant :

• heeft een periode van twee (2) jaar vanaf de oplevering van het onroerend goed tot handelen;

• kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostprijsvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-9 van de Consumentenwet;

• is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden na levering van de goederen.

Verborgen gebreken garanderen:

De Klant kan een verborgen gebrek, inherent aan het Product, aanroepen en het ongeschikt maken voor gebruik. Indien de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek worden nageleefd, kan hij ofwel om de verkoopbeslissing verzoeken, ofwel om een ​​verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

Uittreksels uit de consumentencode:

Kunst. L. 217-4. - De verkoper levert goederen die voldoen aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering.

Hij is ook verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze volgens de overeenkomst aan hem in rekening zijn gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.

Kunst. L. 217-5. - Het goed is conform het contract:

1 ° Als het geschikt is voor het gebruik dat normaal van een vergelijkbaar artikel wordt verwacht en, indien van toepassing:

• als het overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de eigenschappen heeft die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

• als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2 ° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor enig speciaal door de koper nagestreefd gebruik, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en door deze wordt aanvaard.

Kunst. L.217-12. - Het optreden als gevolg van het gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen.

Kunst. L.217-16. - Wanneer de koper van de verkoper in de loop van de aan hem bij de verwerving of reparatie van roerende goederen verleende commerciële garantie een onder de garantie vallende reparatie vraagt, elke immobilisatieperiode er wordt minimaal zeven dagen toegevoegd aan de duur van de resterende garantie. Deze termijn loopt vanaf het interventieverzoek van de koper of de voorziening voor herstel van de betreffende goederen, indien deze voorziening aansluit op het interventieverzoek.

Uittreksels uit het burgerlijk wetboek:

Kunst. 1641. - De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte ding dat het ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dat het gebruik zodanig vermindert dat de koper het niet zou hebben verworven, of zou ze een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had gekend.

Kunst. 1648. - De vordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Kunst. 1792-2. - Het vermoeden van verantwoordelijkheid vastgelegd in artikel 1792 strekt zich ook uit tot schade die de stevigheid van de uitrustingselementen van een constructie aantast, maar alleen wanneer deze onlosmakelijk zijn geïntegreerd met de constructies van levensvatbaarheid, fundering, d frame, gesloten of afgedekt.

Een apparaat wordt beschouwd als een integraal onderdeel van een van de levensvatbaarheid-, funderings-, raamwerk-, omhullings- of afdekkingswerken wanneer de verwijdering, demontage of vervanging ervan niet kan worden uitgevoerd zonder achteruitgang of verwijdering materiaal uit dit boek.

Artikel 9: Toepasselijk recht - Bemiddeling - Bevoegde rechtbanken

Deze AV zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van betwisting dient de Klant eerst contact op te nemen met de GUILCOR klantenservice via e-mail op het volgende adres contact@guilcor.com of per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het volgende adres: route de carolles 50530 SARTILLY

Overeenkomstig artikel L. 211-3 van de consumentencode kan de individuele klant voor klachten die al minder dan een jaar schriftelijk zijn ingediend bij de klantenservice van GUILCOR en die niet tot een overeenkomst hebben geleid, kosteloos een beroep doen tot een bemiddelingsprocedure.

Om een ​​geschil op te lossen na een aankoop op GUILCOR.COM, kan de particuliere klant ook gebruikmaken van het door de Europese Unie opgezette buitengerechtelijke online platform voor geschillenbeslechting, dat toegankelijk is op het volgende adres: https: / /ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Bij gebrek aan een overeenkomst met de klantenservice van GUILCOR of in het geval van een mislukte bemiddeling, is de bevoegde rechtbank, indien de klant een particulier is, de bevoegde rechtbank die is aangewezen in overeenstemming met de regels van het gewoon recht. Als de cliënt een professional is, is de bevoegde rechtbank de handelsrechtbank van COUTANCES.

Artikel 10: Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die de Klant aan GUILCOR meedeelt, zijn bedoeld voor de goede uitvoering van de Bestellingen, het beheer van commerciële relaties en facturen, de verbetering van de kwaliteit van de aangeboden Producten, het beste antwoord op de verwachtingen van de Klant, om statistieken op te stellen. verkoop en / of om haar te laten profiteren van aanbiedingen van GUILCOR, haar dochterondernemingen en / of haar commerciële partners. De Klant stemt in met het gebruik van zijn gegevens door GUILCOR en / of door derden, dochterondernemingen of commerciële partners van GUILCOR. In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, heeft de Klant recht op inzage, rectificatie en wissing en het recht om de hem betreffende verwerking te beperken, die hij kan uitoefenen door een e-mail te sturen naar : contact@guilcor.com of door te schrijven naar: GUILCOR, route de carolles 50530 SARTILLY.

De consument die niet het onderwerp van commerciële prospectie per telefoon wil zijn, kan zich gratis inschrijven op de oppositielijst voor telefonische werving, Bloctel.

Artikel 11: Intellectuele eigendom en GUILCOR-copyright

Alle elementen, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, geluiden, muziek, die op de site www.guilcor.com online zijn gezet, zijn, met uitzondering van bepaalde vermeldingen, het exclusieve eigendom van GUILCOR. Als resultaat en in toepassing van de bepalingen van de Intellectual Property Code, de wet- en regelgeving van alle landen en internationale verdragen, elke weergave en / of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van een van de bovengenoemde elementen, gemaakt zonder De voorafgaande schriftelijke toestemming van GUILCOR is verboden. Wanneer u zich abonneert op een van onze diensten, verleent GUILCOR u de toestemming om de gegevens en afbeeldingen die u als onderdeel van deze dienst worden verstrekt voor welke toepassing dan ook te gebruiken, op voorwaarde dat u de bron van deze gegevens en om expliciet de naam "GUILCOR" te vermelden.

U kunt contact opnemen met de GUILCOR-klantenservice:

• Telefonisch op 0233611670

• via het adres contact@guilcor.com

• Per post naar het volgende adres: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

Als de cliënt een professional is, is de bevoegde rechtbank de handelsrechtbank van COUTANCES.