Temperatuur-, vochtigheids- en CO2-zender met twee relaisuitgangen en RS485

Verwijzing AR006710

  • Temperatuur, vochtigheid en CO2.
  • Twee relaisuitgangen.
  • Kleur LED voor CO2.
  • Calibratie certificaat.
1010.5KB downloaden

Snel aan de slag | Temperatuur-, vochtigheids- en CO2-zender met twee relaisuitgangen en RS485

3.75MB downloaden

Introductiehandleiding | Temperatuur-, vochtigheids- en CO2-zender met twee relaisuitgangen en RS485

Producteigenschappen Temperatuur-, vochtigheids- en CO2-zender met twee relaisuitgangen en RS485

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuur-, vochtigheids- en CO2-sensor met twee uitgangsrelais.

Groene LED brandt: CO2-concentratie van 0 tot 1000 ppm.

Gele LED brandt: CO2-concentratie 1001 tot 1200 ppm.

Rode LED brandt: CO2-concentratie 1201 ppm en meer.

INBEGREPEN IN LEVERING

  • H6420
  • Handboek
  • Traceerbaar kalibratiecertificaat
  • Gratis Tsensor-configuratiesoftware

Deze producten kunnen interesseert u